pennhip

Pennhip

hier vindt u informatie over de pennhip methodiek

De PennHIP methode:
PennHIP - The University of Pennsylvania Hip Improvement Program is een door de universiteit van Pennsylvenia, op wetenschappelijke manier ontwikkelde, methode om op een andere manier heupfoto's te maken. In tegenstelling tot met normale foto's is het met deze methode mogelijk om ook de maximale speling in een heupgewricht in beeld te brengen.

Op een normale heupfoto is veel te zien van de bouw van de heupkoppen en -kommen. Arthrose en slechte aansluiting zijn goed in beeld te brengen. Echter, laten normale heupfoto's zoals deze voor de Raad van Beheer gemaakt worden nauwelijks zien hoe los de heupgewrichten in werkelijkheid zijn.
Omdat de PennHIP methode wel de speling in het gewricht in beeld brengt, geeft dit een veel eerlijkere beoordeling.

In de PennHIP onderzoeken is gebleken dat de erfelijksheidsfactor voor HD veel hoger ligt als altijd werd gedacht. Pups kunnen al vanaf een leeftijd van 4 maanden op deze manier betrouwbaar worden beoordeeld. Voor meer informatie zie ook; https://info.antechimagingservices.com/pennhip/

Manier van röntgenen met PennHIP:

Omdat voor het maken van goede foto's een volledige spierontspanning noodzakelijk is, worden de foto's onder narcose gemaakt. Er worden voor de PennHIP 3 foto's gemaakt.

Eerst een normale heupfoto, zoals deze ook officieel voor de Raad van Beheer wordt gemaakt. Daarna een zogenaamde compressieopname, wat betekent dat bij deze opname de heupkoppen in de kommen worden gedrukt. Dit brengt in beeld hoe goed het gewricht anatomisch past. En als laatste een distractieopname. Hierbij wordt met behulp van een frame, de distractor, tussen de dijbenen de heupkoppen maximaal uit het gewricht geduwd. Het frame heeft een rubberen omhulsel wat op de foto door indrukking laat zien of er voldoende kracht is gebruikt. Bij onvoldoende indrukking van het omhulsel wordt de foto afgekeurd. Als er aan de andere kant teveel kracht is gebruikt, zullen er in het gewricht luchtbellen zichtbaar worden, ook zo'n foto wordt afgekeurd. Dit beide zorgt ervoor dat er altijd een standaard hoeveelheid kracht wordt toegepast zodat elke dierenarts voor een bepaalde hond dezelfde uitslag krijgt.

De foto's worden voor beoordeling opgestuurd naar de universiteit van Pennsylvenia. Er wordt een Distractie Index (DI) gemeten in een waarde tussen 0 en 1. Waarbij 0 betekent geen speling en 1 maximale speling, waarbij de heupkop dus helemaal buiten de kom ligt.Op het beoordelingsformulier krijgt u de Distractie Index van de linker en rechter heup.
Hiernaast wordt beschreven wat het gemiddelde voor het ras van uw hond is, en hoe uw hond ten opzichte van het ras staat. PennHIP is dus rasspecifiek! De centrale 90% waarin de waarde van het ras (de bullmastiff) zich bevindt is, 0.30-0.69, dit maakt het gemiddelde voor de bullmastiff 0.48. 
Het opsturen naar Pennsylvenia is verplicht en geeft garantie op een onafhankelijke eerlijke beoordeling!

Voor welke honden is PennHIP aan te raden:
PennHIP heeft vooral waarde voor honden waar mee gefokt gaat worden. Immers deze honden vormen de basis van een ras. Aangezien PennHIP een beoordeling geeft die veel meer zegt over de erfelijke aanleg voor fokhonden, zeker voor rassen waarbij HD regelmatig voorkomt, is het ten zeerste aan te raden deze te laten röntgenen met de PennHIP-methode.

Voordelen van de PennHip methode:
Het belangrijkste voordeel van de PennHip methode is het meetbaar en herhaalbaar zijn van de speling; het is niet subjectief maar objectief.

Het hangt dus niet af van het land of de verschillen tussen de beoordelaars, en is niet een alles of niets verhaal: de waarde wordt niet weergegeven als een HD positief of HD negatief met enige gradaties, maar als een getal tussen 0 en 1. Bij 0 ligt hij volledig in de kom en bij 1 volledig uit de kom.

De hond wordt hierbij vergeleken met het gemiddelde van zijn rasgenoten. Je kunt dus per ras afwegingen gaan maken.
Een ander heel groot voordeel is de leeftijd waarop je de opnames kunt maken. Vanaf 4 maanden is er met zeer grote zekerheid vast te stellen of de hond HD zal ontwikkelen of niet.

Toekomst High Rollers Bullmastiff's ten aanzien van de PennHIP methode:

Honden die geboren zijn vanaf het jaar 2012 en in ons eigendom zijn, worden volgens de PennHIP methode gescreend. Ons streven hiervan is, om in de toekomst nog een positievere bijdrage te leveren aan de gezondheid van de bullmastiff. Ons streven hierbij is, dat de pennhip uitslagen zich in of onder het gemiddelde van 90% van het ras zich bevindt, dus onder of tussen de 0.30 en 0.69. En qua uitslagen met 18 maanden laten wij toe, HD A-B-C, HD-D en hoger zijn uitgesloten voor de fokkerij bij ons. Zo ook ED-2 en hoger.